© 2019  Ábyrgar lausnir ehf.  -  Kennitala:  590617-2450

info@abyrgarlausnir.is - www.abyrgarlausnir.is - www.responsible.solutions

STEFNUMÓTUN

Við aðstoðum skipulagsheildir við að innleiða og miðla upplýsingum um sjálfbærar stjórnunarlausnir  í samræmi við  þeirra stefnu og viðskiptalíkan. 

Við bjóðum árangursríkar sjálfbærnilausnir fyrir fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög. 

Sérfræðingar okkar aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að bregðast við breytingum i rekstrarumhverfi í takt við auknar kröfur um sjálfbærniviðmið í rekstri: umhverfisþætti, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS, e.ESG)  

Við aðstoðum við: 

 • Greiningu og innleiðingu UFS (e.ESG) þátta 

 • Val og innleiðingu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

 • Hámörkun á notkun auðlinda og aðlögun  virðiskeðju að verðmætasköpun eða svokölluðu  hringrásar-hagkerfinu 

 • Uppfylla reglur er snúa að ófjárhagslegri upplýsingagjöf 

 • Skilgreina áherslur varðandi siðferðisviðmið til að tryggja samfélagslegt rekstrarleyfi (e. Social licence to operate) og verndun vörumerkis 

ÞJÁLFUN

Við bjóðum námskeið, kynningar, fyrirlestra og vinnustofur sem hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að búa sig undir innleiðingu á ferlum tengdum hringrásarhagkerfinu. 

Stutt yfirlit yfir námskeið og vinnustofur: 

 • Sjálfbærniskýrslugerð og samfélagslegur ávinningur 

 • Skilgreining viðskiptalíkana með samfélagslegum áherslum 

 • Samfélagsleg nýsköpun og tækifæri til verðmætasköpunar 

 • Sjálfbærniskýrslugerð og samfélagslegur ávinningur 

 • Ábyrgar fjárfestingar 

 • Verðmætaskapandi viðskiptalíkön 

 
 

GREININGAR

Sérfræðingar okkar aðstoða við að greina  og  skilgreina  lykil-mælikvarða (e.KPI´s) og  styrkja  þannig   reksturinn  til þátttöku í breyttu umhverfi til  framtíðar ávinnings  

 • Eftirfylgni reglna og viðmiða lykilþátta 

 • Söfnun gagna úr rekstri til útreikninga á kolefnisfótspori 

 • Greining og val á mælikvörðum (KPI´s) 

 • Samanburður frammistöðumælikvarða við staðbundna og alþjóða mælikvarða  

 • Skilgreining árangursmiðaðs skipulags og stjórnarhátta 

 • Ráðleggingar við val á hugbúnaðarlausnum  sem nýtast við gerð skýrslna um samfélags- og umhverfisþætti 

SKÝRSLUGERÐ

Við aðstoðum við að safna, greina og miðla efnahags-,  umhverfis- og samfélagsmiðuðum upplýsingum 

Samantekt, miðlun áreiðanlegra, traustra og gagnsærra upplýsinga  

 

Sérfræðingar okkar hafa aðgang að hugbúnaðarlausnum til söfnunar og streymis gagna sem hægt er að nýta við miðlun upplýsinga 

 • Skýrslur um stöðu umhverfis, félagslega þætti og stjórnarhætti fyrirtækja og stofnana (UFS/ESG)  

 • Samfélagslagskýrslur (e. CSR) 

 • Skýrslur grænna skuldabréfa (e. GBP) 

 • Skýrslur um framgang ábyrgrar fjárfestingar (e. PRI) 

 • Skýrslur sem byggjast á GRI stöðlum 

 • Skýrslur byggðar á heimsmarkmiðunum (e. SDG) 

 • Samþætt skýrslugerð (e. IR)